Mob: 064 256 47 48

 

email:polovne.knjige1@gmail.com

Ekonomija, pravo i administracija - Četvrti Razred

osnovi ekonomije IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna ekonomija IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuracunovodstvo IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzbirka zadataka iz racunovodstva IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumonetarna ekonomija i bankarstvo IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumarketing IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikujavne finansije IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovne finansije IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna informatika IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuosnovi retorike i besednistva IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikubankarsko poslovanje IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuspoljnotrgovinsko i devizno poslovanje IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuosiguranje IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikudevizno i carinsko poslovanje IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumedjunarodna spedicija IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikupoznavanje robe IV - za carinskog tehnicara

Cena:

Pročitaj više o udžbenikucarinski sistem i carinski postupak IV

Cena:

Pročitaj više o udžbeniku 

Knjige i udžbenike takodje možete naručiti i putem naših telefona:

 

Mob: 064 256 47 48

 

ili na našu email adresu:

 

email:polovne.knjige1@gmail.com