Mob: 064 256 47 48

 

email:polovne.knjige1@gmail.com

Ekonomija, pravo i administracija - Drugi Razred

osnovi ekonomije II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna ekonomija II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuosnovi finansija II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufinansijsko poslovanje II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuracunovodstvo II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikukomercijalno poznavanje robe II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikusavremena poslovna korespondencija II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna informatika II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikugeografija II za birotehnicare

Cena:

Pročitaj više o udžbenikustenografija II

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzbirka iz racunovdstva-za sve profile

Cena:

Pročitaj više o udžbenikubirotehnika-za II i III raz

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuosnove radnog prava za II i III raz

Cena:

Pročitaj više o udžbenikukancelarijsko poslovanje

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuOsnovi ekonomije za pravo 2

Cena:

Pročitaj više o udžbenikugeografija II ekonomska nova

Cena:

Pročitaj više o udžbeniku 

Knjige i udžbenike takodje možete naručiti i putem naših telefona:

 

Mob: 064 256 47 48

 

ili na našu email adresu:

 

email:polovne.knjige1@gmail.com