Mob: 064 256 47 48

 

email:polovne.knjige1@gmail.com

Ekonomija, pravo i administracija - Treći Razred

osnovi ekonomije III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumonetarna ekonomija i bankarstvo III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuracunovodstvo III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzbirka testova i zdataka iz racunovodstva III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikujavne finansije III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovne finansije III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikustatistika III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzbirka zadataka iz stastistike III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna informatika III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikucarinski sistem i carinski postupak III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikupoznavanje robe za carinskog tehnicara III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikudaktilografija III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzbirka zadataka i testova iz racunovost.-za finans.tehn

Cena:

Pročitaj više o udžbenikubankarsko poslovanje

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuposlovna ekonomija

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuSekretarsko poslovanje 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuStenografija 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuracunovodstvo fina.i carin.smer

Cena:

Pročitaj više o udžbeniku 

Knjige i udžbenike takodje možete naručiti i putem naših telefona:

 

Mob: 064 256 47 48

 

ili na našu email adresu:

 

email:polovne.knjige1@gmail.com