Mob: 064 256 47 48

 

email:polovne.knjige1@gmail.com

Zdravstvo, Farmacija i Socijalna Zaštita - Treći Razred

hirurgija sa negom I, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikubiologija 3, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuinterne bolesti sa negom 1, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuosnove klinicke medicine III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumedicinska biohemija, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikupedijatrija sa negom 2, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufarmaceutska tehnologija 2, III i IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufarmakognozija III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuinfektivne bolesti sa negom III i IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuzdravstvena nega 3, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuestetska nega 2, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufizika 3 zdravstvo

Cena:

Pročitaj više o udžbenikumikrobiologija sa parazitologijom i epidemiologijom 1

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuepidemiologija 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufiksna protetika 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuneuropsihijatrija 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuspecijalna nega neuropsihijatriskih bolesnika 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuKineziologija 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuAkuserstvo sa negom 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuFizikalna terapija 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuBolesti zuba 2

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuHematologija sa transfuziologijom

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuStomatoloska protetika 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikuTotalna proteza 3

Cena:

Pročitaj više o udžbenikufarmaceutdka hemija I, II, III

Cena:

Pročitaj više o udžbenikutoksikoloska hemija III/IV

Cena:

Pročitaj više o udžbenikudermatologija sa negom

Cena:

Pročitaj više o udžbeniku 

Knjige i udžbenike takodje možete naručiti i putem naših telefona:

 

Mob: 064 256 47 48

 

ili na našu email adresu:

 

email:polovne.knjige1@gmail.com